ZÁPIS 

pro školní rok 2019 / 2020

probíhá  do 13. června 

Zápis nových žáků do všech oddělení do naší školy probíhá  do 13. června. 

Aktuální informace získáte na tel. číslech 483389327 a 608782712

Základní umělecká škola (ZUŠ) je školou státní a stejně jako v základní škole zde výuka probíhá podle ŠVP a při ukončení docházky žáci dostávají vysvědčení. „Zušku“ navštěvují děti, které mají talentové předpoklady, zájem, píli a podporu rodičů.

ZUŠ v Železném Brodě nabízí výuku ve čtyřech oborech:

Hudební oborděti si mohou vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, housle, viola, violoncello, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, pozoun, tenor, saxofon, klarinet, sólový zpěv, bicí nástroje a pokud mají zájem, mohou zpívat v pěveckých sborech pro nejmenší – CVRČCI, pro malé školáky - HVĚZDIČKY nebo pro starší školáky - ŘETÍZEK.

Výtvarný obor – vyučuje se plošná, prostorová, objektová a akční tvorba za použití nejrůznějších technik a materiálů, dále modelování z keramické hlíny, apod.  Nově též počítačová grafika a v průběhu školního roku i základy animace.

Literárně dramatický obor – nabízí spoustu mluvních a pohybových her, děti se zde učí správně vyslovovat, formulovat své myšlenky a pohybovat se po jevišti a ztvárňovat představy a postavy. Každoročně je s dětmi nastudována divadelní hra, kterou děti předvedou v Městském divadle.

Taneční obor - posláním tanečního oboru je poskytnout žákům se zájmem o tanec odborné vzdělání, vychovávat tanečníky, kteří by se dokázali uplatnit jako amatéři, ale i jako profesionálové. Zohledňujeme dlouhodobě ověřené učební postupy, ale nevyhýbáme se ani novým moderním metodám. Snažíme se v žákovi zušlechtit jeho estetické cítění, pomáháme mu v umění vyjádřit se tancem. Prostřednictvím tance rozvíjíme celkovou osobnost žáka.