Základní umělecká škola v Železném Brodě

vyhlašuje pro školní rok 2021 / 2022

ZÁPIS

nových žáků do všech oborů

HUDEBNÍHO, VÝTVARNÉHO, LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO A TANEČNÍHO

Zápis do naší školy proběhne

v týdnu od 31. května do 11.června od 15 do 17 hodin.

(Po domluvě i v jiných hodinách a dnech.)

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách http://www.zus-zelbrod.cz/ a získáte je také na tel. číslech 483389327 a 608782712

 

HUDEBNÍ OBOR

Studium v hudebním oboru ZUŠ začíná zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je určena pro předškoláky a děti, které po prázdninách začnou chodit do 1. třídy základní školy. Děti si mohou vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, housle, sólový zpěv, viola, violoncello, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, pozoun, tenor, saxofon, klarinet, bicí nástroje nebo kolektivní předmět sborový zpěv ve sborech CVRČCI – pro děti od 4 do 6 let, HVĚZDIČKY pro malé školáky a ŘETÍZEK pro starší děti.

Od září otevíráme nový atraktivní předmět Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba.

Do nástrojových a pěveckých oddělení lze přijmout děti i z vyšších tříd ZŠ.

VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru ZUŠ přijímáme děti všech věkových kategorií – od nejmladších, kde se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, až po speciální přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických školách s důrazem na sklářské a bižuterní obory. V naší škole nabízíme dva předměty – výtvarnou tvorbu a keramiku. Nově od září otevíráme další předmět Grafický desing a animace. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují dětem práci nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika a alternativní techniky, práce na PC v grafických programech, s digitální fotografií a animace. Děti poznají práci s různými materiály včetně modelování z keramické hlíny s bohatě barevnými glazurami. Seznámí se s díly slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastní se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystaveny a zaslány na různé soutěže.

  

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Zde se děti učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu na jevišti a všem dalším základům dramatického umění. Přes pohybové a slovesné etudy se děti záhy dopracují k nastudování divadelní hry, kterou na konci školního roku předvedou rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem studia v LDO by měl být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný dobře komunikovat se svým okolím, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale především v denním kontaktu s lidmi.

TANEČNÍ OBOR.

V tanečním oboru komplexně rozvíjíme schopnosti dětí po stránce tělesné i duševní prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit. S taneční průpravou je vhodné začít už v 5 letech. Vedeme žáky k všestrannému pohybovému rozvoji. Učíme žáky orientovat se v různých oblastech a druzích tance. Dbáme na rozvoj tanečních technik a pomocí improvizace pěstujeme jejich vnitřní citlivost, představivost a tvořivost. Podporujeme hudební a prostorové cítění. Taneční obor poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní zapojit se jako tanečník v  různých amatérských pohybových aktivitách.

Mgr. Eva Lédlová

Ředitelka ZUŠ Železný Brod